mail() has been disabled

Saugokitės nesertifikuotų PRF platintojų

Nacionalinė medicinos ir sveikatos produktų apsaugos agentūra Prancūzijoje (angl. French National Agency for Medicines and Health Products Safety) nustatė atvejį, kai taikant plazmos, praturtintos augimo faktoriais, technologiją, buvo naudojama įranga, neužtikrinanti išgaunamos plazmos kokybės. Įmonė i-PRF Choukroun, kuri ir vykdė šį nusižengimą, buvo pripažinta neatitinkančia standartų ir pranešė apie atsitraukimą, tačiau tik dalinį. Panašūs sprendimai buvo priimti ir Ispanijoje bei Italijoje.

Prancūzijos tyrimo išvados

Ispanijos tyrimo išvados

Kadangi esame suinteresuoti išlaikyti, natūraliosios regeneracinės technologijos teigiamą įvaizdį visuomenėje, skatiname būti atidžiais: tikrinti Jums teikiamą informaciją, rinktis kokybės sertifikatais patvirtintą prekės ženklą ir prisiimti atsakomybę dėl savo pacientų saugos ir sveikatos.

Endoret®PRGF plazmos technologijos taikymas atitinka visus FDA (JAV), Europos Sąjungos vaistų ir medicinos prietaisų gamybos reikalavimus. Europos Sąjungoje mūsų medicinos prietaisai žymimi CE ženklu. Mėgintuvėliai Sertifikuoti naudoti In Vivo!

ENDORET® PRGF® plazmos technologija – ypatingai stipriai moksliniais straipsniais ir tyrimais pagrįsta sistema, turinti didžiausią tarptautinės mokslo bendruomenės pripažinimą.

Užsisakykite naujienlaiškį

Susisiekite dabar